TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
 Điện thoại: 028 38.212.868 -  0813 813 222
Website: caothang.edu.vn - Email: tuyensinh@caothang.edu.vn
Fanpage: facebook.com/caothang.edu.vn
- Ngành CNTT: facebook.com/cntt.caothang.edu.vn
- Ngành ĐTTT: facebook.com/dttt.caothang
- Ngành KTDN: facebook.com/kinhte.caothang.edu.vn - 0777 536 395

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPTQG 2023

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPTQG 2023

Lớp 10

Lớp 11

Thông tin như lớp 10 ở trên

Lớp 12

Thông tin như lớp 10 ở trên Thông tin như lớp 11 ở trên

KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2023 (Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2023)

Phiếu điểm kết quả tuyển sinh (Chọn tập tin hình ảnh-Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT 2023) Hình mẫu

Điểm thi

Nguyện vọng

275770