TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
 Điện thoại: 028 38.212.868 -  0813 813 222
Website: caothang.edu.vn - Email: tuyensinh@caothang.edu.vn
Fanpage: facebook.com/caothang.edu.vn
- Ngành CNTT: facebook.com/cntt.caothang.edu.vn
- Ngành ĐTTT: facebook.com/dttt.caothang
- Ngành KTDN: facebook.com/kinhte.caothang.edu.vn - 0777 536 395

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐGNL ĐHQG TPHCM 2024

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI ĐGNL ĐHQG TPHCM 2024

Lớp 10

Lớp 11

Thông tin như lớp 10 ở trên

Lớp 12

Thông tin như lớp 10 ở trên Thông tin như lớp 11 ở trên

KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQGTPHCM 2024

Phiếu điểm kết quả tuyển sinh (Chọn tập tin hình ảnh-Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT 2024) Hình mẫu

Điểm thi đánh giá năng lực

Các nguyện vọng đăng ký xét tuyển Cao đẳng các ngành, nghề đào tạo:
(Thí sinh được phép chọn tối đa 6 nguyện vọng; Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ)

972361