TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
 Điện thoại: 028 38.212.868 -  0813 813 222
Website: caothang.edu.vn - Email: tuyensinh@caothang.edu.vn
Fanpage: facebook.com/caothang.edu.vn
- Ngành CNTT: facebook.com/cntt.caothang.edu.vn
- Ngành ĐTTT: facebook.com/dttt.caothang
- Ngành KTDN: facebook.com/kinhte.caothang.edu.vn - 0777 536 395

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN HỌC BẠ (LỚP 11 VÀ 12)

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN HỌC BẠ (LỚP 11 VÀ 12)

Lớp 10

Lớp 11

Thông tin như lớp 10 ở trên

Lớp 12

Thông tin như lớp 10 ở trên Thông tin như lớp 11 ở trên

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 11 VÀ 12

Phiếu điểm học bạ (Chọn tập tin hình ảnh) Hình mẫu

Điểm tổng kết lớp 11 - học kỳ 1 (Nhập điểm lẻ là dấu phẩy)

Điểm tổng kết lớp 11 - học kỳ 2 (Nhập điểm lẻ là dấu phẩy)

Điểm tổng kết lớp 12 - học kỳ 1 (Nhập điểm lẻ là dấu phẩy)

Các nguyện vọng đăng ký xét tuyển Cao đẳng các ngành, nghề đào tạo:
(Thí sinh được phép chọn tối đa 6 nguyện vọng; Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ)