TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
 Điện thoại: 08 3 8212868 -  Fax 08 3 8215951
Website: caothang.edu.vn - Email: tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN

KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 (Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2017)

7NC1VV
Thông tin sẽ được cập nhật từ ngày 03/05/2017
Thông tin sẽ được cập nhật từ ngày 03/05/2017
Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Điện thoại: 08 3 8212868 - Fax: 08 3 8215951
Website: caothang.edu.vn - Email:tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com