TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
 Điện thoại: 08 3 8212868 -  Fax 08 3 8215951
Website: caothang.edu.vn - Email: tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN

KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 (Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2017)

J@43UM
Thông tin sẽ được cập nhật từ ngày 03/05/2017
Thông tin sẽ được cập nhật từ ngày 03/05/2017
Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Điện thoại: 08 3 8212868 - Fax: 08 3 8215951
Website: caothang.edu.vn - Email:tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com