TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
 Điện thoại: 028 38.212.868 -  Fax 028 3 8215951
Website: caothang.edu.vn - Email: tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com
Fanpage: facebook.com/caothang.edu.vn - Fanpage Ngành CNTT: facebook.com/cntt.caothang

Đã có kết quả xét tuyển.
Xem thông tin trên website của trường tại đây.

Thông tin sẽ được cập nhật từ ngày 03/05/2017
Thông tin sẽ được cập nhật từ ngày 03/05/2017
Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Điện thoại: 028 38.212.868 - Fax: 028 3 8215951 - Website: caothang.edu.vn
Email:tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com
Fanpage: facebook.com/caothang.edu.vn
Fanpage Ngành CNTT: facebook.com/cntt.caothang